Brugervilkår

Juridiske bemærkninger

De immaterielle rettigheder til tekster, billeder og grafiske design, der fremgår af denne hjemmeside, tilkommer – medmindre andet er særskilt anført –CA AUTO FINANCE Danmark A/S eller dennes ejere, og må ikke kopieres modificeres/ændres eller bruges uden, at der forinden er indhentet skriftligt samtykke hertil fra ejeren.

Varemærker der fremgår af denne hjemmeside, tilkommer – medmindre andet er særskilt anført – CA AUTO FINANCE Danmark A/S, FIAT CHRYSLER GROUP–selskaber eller en (eller flere) af disses ejere, og må ikke kopieres modificeres/ændres eller bruges uden, at der forinden er indhentet skriftligt samtykke hertil fra ejeren.

Selvom der har været udvist en rettidig omhu i forbindelse med indsamling og fremvisning af oplysninger/data der fremgår af denne side, garanteres der ikke for korrektheden, fuldstændigheden eller brugbarheden heraf og heller ikke for andres mulige brug heraf, ligesom at ethvert erstatningsansvar for fejl og undladelser fraskrives.

Offentliggørelse af disse informationer på nettet kan ikke tages som udtryk for, at der ikke har været foretaget nogen ændringer heri siden det tidspunkt, hvor oplysningerne blev offentliggjort eller for, at oplysningerne er opdaterede.

CA AUTO FINANCE A/S fraskriver sig derfor ethvert erstatningsansvar for fejl eller undladelser af enhver slags, der fremgår af det på denne side (eller på sider linket hertil) offentliggjorte materiale.

Adgang til siden og brug af materiale der fremgår heraf

CA AUTO FINANCE A/S ifalder ingen former for erstatningsansvar, der vedrører en brugers adgang til denne hjemmeside eller brugeres brug af oplysninger, der fremgår heraf.

Links til andre sider

Links til andre sider, der fremgår af denne side, er udelukkende oprettet for at øge brugervenligheden. Der ydes ingen garanti af nogen art i forhold til indholdet af sådanne sider. Ethvert hertil forbundet erstatningsansvar fraskrives.