CA Auto Bank Group lancerer sin 2024-2026 Bæredygtighedsplan

NEWS
  • Koncernen præsenterer sin ESG-strategi (Environmental, Social and Governance), som har til formål at skabe værdi og generere profit på en etisk måde.  
  • Treårsplanen er baseret på fire søjler: Bæredygtig Mobilitet, Innovation og Digitalisering, Miljø og Mennesker.
  • Nøglemålene omfatter: Senest i 2026 skal mere end halvdelen af de nye biler, der finansieres, være elektriske eller hybride; andelen af nye BEV- og PHEV-modeller i Drivalias flåde skal øges til 35%; og antallet af egne ladestationer i Europa søges med 45% (sammenlignet med 2023).

Torino, 11. juni 2024 

Inden 2026 vil 55% af den nye finansiering, som CA Auto Bank yder i Europa, være til elektriske og hybridbiler, Drivalias europæiske flåde vil øge andelen af nye BEV- og PHEV-modeller til 35%, og Koncernens ladeinfrastruktur vil nå op på 2.500 stationer. Dette er blot nogle af de ambitiøse mål i den treårige 2024-2026 Bæredygtighedsplan, som CA Auto Bank Group, mobilitetsbanken kontrolleret af Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, har lanceret.

Baseret på CA Auto Banks mission – “At skabe mobilitetsløsninger hver dag for en bedre planet” – afspejler planen alle Koncernens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål, og den skitserer en ESG-strategi (Environmental, Social and Governance), der sigter mod at skabe værdi og generere profit på en etisk måde. Et eksempel på denne tilgang er Bankens ambition om, at 80% af dens nye køretøjsportefølje skal bestå af elektriske og hybridmodeller inden 2030.

Bæredygtighedsplanen hviler på fire strategiske søjler: Bæredygtig Mobilitet, Innovation og Digitalisering, Miljø og Mennesker. For hver søjle er der fastsat kvalitative og kvantitative mål for CA Auto Bank og Drivalia, Koncernens udlejnings-, leasing- og mobilitetsselskab, som skal opnås inden 2026.

Planen har til formål at fremme bæredygtig og etisk adfærd på tværs af alle Koncernens selskaber med det mål at opnå ansvarlig vækst og generere profit, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Denne tilgang respekterer alle interessenter, dvs. medarbejdere, kunder, leverandører, lokalsamfundet og det bredere miljø.

Gennem den første søjle, Bæredygtig Mobilitet, har Koncernen til hensigt at gøre elektriske og hybridbiler overkommelige for alle ved at udnytte Bankens finansielle løsninger og Drivalias mobilitetsplaner. CA Auto Bank planlægger, at inden 2026 skal mere end halvdelen af de biler, den finansierer, være elektriske eller hybride, med 35% af den nye finansiering dedikeret til elektriske køretøjer.

 
Samtidig vil andelen af nye nulemissions- og lavemissionsbiler udgøre 35% af Drivalias flåde, og antallet af egne ladestationer i Europa vil stige med 45% (sammenlignet med 2023). Desuden vil Koncernen fremme en ansvarlig virksomhedskultur ved at styrke ESG-kravene til sine leverandører.

Den anden søjle er dedikeret til Innovation og Digitalisering, områder, der er essentielle for at forbedre både Bankens interne processer og brugen af tjenester, der tilbydes kunderne. Mål, der skal nås inden 2026, inkluderer brug af digitale signaturer til 95% af nye kontrakter og en 75% stigning i partnerskaber med startups, der deler samme engagement for bæredygtig mobilitet og ansvarlig vækst.

CA Auto Bank er også dedikeret i forhold til Miljøet, som er fokus for den tredje søjle. Dette kommer især til udtryk i en betydelig reduktion af Bankens CO2-aftryk, for eksempel ved at fordoble reduktionen af CO2-udledninger inden 2026 (-16% sammenlignet med 2022) og ved at Bankens flåde af firmabiler består af mere end 50% fuldt elektriske biler, en andel der stiger til 90%, hvis plug-in hybridbiler inkluderes.

Menneskers velvære, startende med medarbejdere, er den fjerde søjle i CA Auto Banks Bæredygtighedsplan. For at fremme en ordentlig balance mellem arbejde og privatliv, vil der fra 2025 blive indført 28 dages betalt orlov til den anden forælder, og de timer, der er dedikeret til medarbejderuddannelse, vil næsten blive fordoblet. Derudover sigter Koncernen mod at opnå næsten ligestilling med hensyn til kønsrepræsentation, således at kvinder skal udgøre 48% af arbejdsstyrken.

“2024-2026 Bæredygtighedsplanen er en hjørnesten i vores koncernstrategi,” sagde Giacomo Carelli, CEO for CA Auto Bank og bestyrelsesformand i Drivalia. “Som ‘mobilitetsbanken for en bedre planet’ ønsker vi at drive forandring mod en mere bæredygtig og inkluderende fremtid. I en verden, hvor mobilitet er en afgørende drivkraft for vores udvikling, har vi en unik mulighed for at omdanne denne udfordring til en ekstraordinær mulighed for positiv indflydelse. Vi vil gøre dette ved at trække på styrken i vores historie og det gode arbejde, vi hidtil har udført.”

CA Auto Bank S.p.A.

CA Auto Bank er en universalbank, der er 100% ejet af Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, og som opererer som en uafhængig og multibrand aktør inden for bilfinansiering, leasing og mobilitetssektoren. CA Auto Bank tilbyder en komplet række kredit- og lejeløsninger samt forsikringsydelser. Låne-, leasing- og lejeprodukter og mobilitetsfinansieringsprodukter, der leveres af CA Auto Bank, er specifikt designet til salgsnetværk, til private kunder og virksomheders flåder. CA Auto Bank er til stede i 18 europæiske lande (Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig) og i Marokko, direkte eller gennem filialer, med i alt over 2.600 medarbejdere.

Gennem Drivalia, Koncernens udlejnings-, leasing- og mobilitetsselskab, tilbyder Banken en fuld række mobilitetsløsninger, fra elektriske delebiler til innovative bilabonnementer og lejemål af alle varigheder. Drivalia håndterer all-round mobilitet og tilbyder innovative mobilitetsplaner, der kombinerer fleksibilitet, en digital oplevelse, en on-demand tilgang og bæredygtighed. I juni 2019 lancerede virksomheden Mobility Store-netværket, fysiske lokationer, hvor kunderne har adgang til alle dets mobilitetstjenester. Med åbningen af den første fuldt elektrificerede Mobility Store i Torino Caselle lufthavn i 2020, der er efterfulgt af mange andre, er Drivalia blevet en førende aktør inden for bæredygtig mobilitet. Faktisk, takket være de mere end 1.600 ladestationer, der indtil videre er installeret i alle dets lokationer, har virksomheden det største private elektrificerede netværk i Italien. Elektrificeringsprocessen vil i 2024 fortsætte i alle de europæiske lande, hvor Drivalia opererer. 

For yderligere oplysninger

www.ca-autobank.com 

www.drivalia.com 

Del på

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • E-mail